Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị chuyên đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo” năm 2017

Admin 21/12/2017
Chiều 19/12/2017, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo”. Dự và chỉ đạo có Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy -  Hiệu trưởng; Đại tá Trần Văn Kim – Chính ủy; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban và cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Nhà trường, đại biểu có Tiến sĩ Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học và nghề nghiệp/Viện Nghiên cứu giáo dục Việt Nam.

Hội nghị nhằm quán triệt chủ trương của Thủ trưởng Cục Nhà trường/Tổng cục Chính trị và tinh thần của Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với Hệ thống Nhà trường Quân đội” tới các cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên trong Nhà trường, đồng thời, tạo động lực nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng vào giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong những năm tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng đã giới thiệu khái quát về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) và nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sự nghiệp xây dựng quân đội chính quy hiện đại nói riêng. Đồng thời, đồng chí đã chỉ rõ những yêu cầu cấp thiết, định hướng nghiên cứu, ứng dụng thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 - kỷ nguyên kỹ thuật số vào quá trình giáo dục đào tạo chiến sĩ, nghệ sĩ ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay.

4.0 1

Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Đông Phương đã trình bày chuyên đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và ảnh hưởng đến giáo dục Việt Nam”. Chuyên đề đã khái quát một số nội dung về sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có giáo dục, đào tạo; chỉ rõ những thách thức của ngành giáo dục nói chung với việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội trong kỷ nguyên số hiện nay, cũng như việc ứng dụng thông minh sáng tạo công nghệ số vào thực tiễn công tác giáo dục, đào tạo trong các Nhà trường. Tiến sĩ đã khẳng định cần phải nhận thức sâu sắc về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối  công tác giáo dục, đào tạo; đưa ra một số giải pháp chủ yếu để các học viện, nhà trường Quân đội thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, các học viên nhà trường cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp; đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ để tiếp cận với thông tin, tri thức mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục, đào tạo.

4.0 2

TS Lê Đông Phương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Trong buổi Hội thảo, đồng chí Trung tá Nguyễn Mai Kiên, Trưởng phòng Đào tạo đã có bài tham luận về “Một số nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tham luận đã chỉ ra những tác động của môi trường số hóa với quá trình dạy  và học ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, như: cải tiến chất lượng dạy và học thực hành nghệ thuật thông qua nghe nhìn; tăng tính tự giác học nhờ truy cập thông tin bằng website; kích thích hứng thú cho người học thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật bằng công nghệ thông tin; nâng cao khả năng trình bày, diễn đạt của giảng viên, học viên, sinh viên; công cụ hỗ trợ tiện ích cho giảng dạy, lập kế hoạch của giảng viên; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, duy trì nề nếp chính quy. Đồng thời chỉ ra một số thách thức và hạn chế gặp phải trong quá trình áp dụng cách mạng 4.0 vào giáo dục, đào tạo ở Nhà trường.

4.0 3

Trung tá Nguyễn Mai Kiên tham luận về "Một số nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Kết thúc hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng kết luận: Hội nghị chuyên đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo” đã giúp lãnh đạo chỉ huy Nhà trường nhận thức đầy đủ hơn về cách mạng 4.0, qua đó Nhà trường cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy; đồng thời, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ và thành quả từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, hạt nhân văn hóa – văn nghệ có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh trong giai đoạn mới.

Tin: HOÀNG LOAN

Ảnh: ĐỨC LỘC

Tin bài khác