Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo kết quả tuyển sinh vòng 1 (ngày: 08/7/2017) đối với trung cấp dân sự, chuyên ngành Thanh nhạc

Admin 08/07/2017

 

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ

NGHỆ THUẬTQUÂN ĐỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

---------

Số:           /TB-TĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 08  tháng 7  năm 2017

THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo kết quả tuyển sinh vòng 1 (ngày: 08/7/2017) đối với trung cấp dân sự, chuyên ngành Thanh nhạc như sau:

$11.    Tổng số thí sinh dự thi: 294

$12.    Kết quả thi vòng 1 (có danh sách kèm theo)

$13.    Điểm chuẩn vào vòng 2: Tổng điểm: 17,5 điểm, trong đó điểm môn chuyên môn từ 8,0 trở lên.

4. Xét đặc cách vào vòng 2 những trường hợp có điểm môn chuyên môn: 7,75 và điểm năng khiếu (thẩm âm, tiết tấu): 8,0 trở lên

$14.    Lệ phí thi vòng 2: 200.000 đồng/thí sinh (thí sinh nộp cho đồng chí thư ký làm thủ tục dự thi trước khi thi chuyên ngành).

$15.    Thời gian thi vòng 2: Ngày 09/7/2017

- Buổi sáng từ 7h30 – 11h30: Thí sinh vào vòng 2 có số báo danh từ QP07.005 đến số báo danh QP07.175

- Buổi chiều từ 13h30 – 16h30: Thí sinh vào vòng 2 có số báo danh từ QP07.181 đến số báo danh QP07.316

$16.    Địa điểm thi: Phòng 3305 tầng 3 nhà N3, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

$17.    Khi dự thi thí sinh mang theo:

- Thẻ dự thi;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ thay thế;

- Lệ phí thi./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c HĐT;

- TBáo TS dự thi vòng 1;

- Lưu: VT, PĐT;Trọng 15b.  

                    CHỦ TỊCH HĐTS

                 

 

                             (đã ký)

 

 

                        HIỆU TRƯỞNG

           Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy

 

** Chi tiết xem theo đường link sau:

* Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự, hệ chính qui năm 2017 - Chuyên ngành : Thanh nhạc – Vòng 1 – Thi ngày 08/7/2017

http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1860-ket-qua-tuyen-sinh-trung-cap-dan-su-he-chinh-qui-nam-2017-chuyen-nganh-thanh-nhac-vong-1-thi-ngay-08-7-2017.html

* Danh sách thí sinh vào vòng 2 Trung cấp dân sự, hệ chính quy - Chuyên ngành : Thanh nhạc  năm 2017

http://vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1861-danh-sach-thi-sinh-vao-vong-2-trung-cap-dan-su-he-chinh-quy-nam-2017.html

 

 

Tin bài khác