Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hai cán bộ, giảng viên Trường Đại học VHNT Quân đội vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022

Admin 19/05/2023

Sáng 19/5/2023, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức. Chương trình ý nghĩa này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là những phần thưởng cao quý dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng; là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều cống hiến, vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà. Do đó, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao.

Trải qua 3 cấp Hội đồng đã có 27 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; và 144 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2022. Ngày 17/10/2022, Chủ tịch nước đã ký các quyết định tặng và truy tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả, đồng tác giả; tặng và truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho 112 tác giả, đồng tác giả.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vinh dự có 02 cán bộ, giảng viên nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Đó là Đại tá, TS, NSND Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành; và Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hiền Trang, Phó Chủ nhiệm Khoa Múa. Đây là 02 trong 87 tác giả, đồng tác giả được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Giải thưởng Nhà nước vì “đã có tác phẩm, cụm tác phẩm, cụm công trình xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, Đại tá, TS, NSND Nguyễn Thị Thu Hà là đồng tác giả của cụm tác phẩm: Tiết mục thơ múa “Huyền thoại đẻ đất đẻ nước”; Tiết mục múa “Người mẹ Vân Kiều”, “Tiểu đội xe không kính”, “Huyền thoại một dòng sông”. Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hiền Trang là đồng tác giả của cụm tác phẩm: Tiết mục múa “Tễu làng”, “Hoa Đất”, “Sắc Đỏ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của xã hội và sự phát triển của con người Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, khuyến khích, biểu dương và tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tạo.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nhà hoạt động và sáng tạo văn hóa, văn nghệ sĩ là những người thắp lên ngọn đuốc soi đường, giữ lửa và truyền lửa, đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ và phát triển văn hóa; là lực lượng trí thức tiêu biểu, luôn mẫn cảm với thời cuộc, nhiều dự cảm về tương lai, bằng những sáng tạo nghệ thuật có khả năng định hướng về tư tưởng, thẩm mỹ và vun trồng các giá trị tiến bộ, nhân văn. Trước những thách thức đang đặt ra hiện nay, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là những tác phẩm phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Minh Tuấn

Tin bài khác