Thứ 4, 05-10-2022 - 01:47

Chức năng nhiệm vụ

Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1967.

Ngày 23 tháng 9 năm 1955, Cục trưởng Cục Tuyên huấn thừa uỷ nhiệm của Tổng cục Chính trị, lớp tập huấn nhạc đầu tiên của quân đội tổ chức; đây là cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho lịch sử hình thành, phát triển của Trường Nghệ thuật quân đội - Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội sau này. Vì vậy ngày 23 tháng 9 năm 1955 được xác định là ngay truyền thống của Nhà trường.

Trong khó khăn thiếu thốn vô kể lúc ban đầu, thầy trò đã kiên trì miệt mài làm việc, động viên lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ và đã đạt kết quả khá mỹ mãn. Lớp đã cung cấp cho các đoàn văn công thời ấy những diễn viên có trình độ cơ bản về chuyên môn âm nhạc, tay nghề điêu luyện biểu diễn được người xem ca ngợi.

 Cùng năm, trong chủ trương cần phải mở những lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho diễn viên, trong thời gian từ 1955 đến 1958, một số lớp huấn luyện, đào tạo nghệ thuật được mở do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Hà Nội.


Giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975.

Những năm 1969-1975, là quãng thời gian Nhà trường trải qua nhiều biến động về tổ chức biên chế, cơ sở pháp lý để đào tạo. Trường đã dồn hết tâm huyết, tài năng, công sức, tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để đào tạo nhiều nghệ sĩ, diễn viên bổ sung cho các đoàn nghệ thuật Quân giải phóng miền Nam; các đoàn nghệ thuật từ miền Bắc đi phục vụ chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hoá, nghệ thuật của quân đội ta, nhân dân ta. Cùng với đào tạo phục vụ yêu cầu của các đoàn nghệ thuật trong nước, Trường còn đào tạo diễn viên, cán bộ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật của Quân đội nhân dân Lào anh em, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng, quân đội ta.

Trong điều kiện nửa đất nước còn chiến tranh, mọi hoạt động của toàn quân, toàn dân đang dồn cho nhiệm vụ giải phóng miền năm, thống nhất đất nước, điều kiện dạy và học của trường con nhiều khó khăn thiếu thốn; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, đặc biệt là nỗ lực cao độ của cán bộ, giáo viên, học viên; hoạt động dạy và học của Trường đã từng bước đi vào nền nếp, mang dáng dấp của trường nghệ thuật đào tạo trình độ trung cấp.

Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985.

Cùng với nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo các đối tượng trong nước nhà trường được giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo các lớp học viên Lào.

Thời gian này tuy Nhà trường vẫn tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo nhưng công tác tuyển sinh và huấn luyện đã gặp nhiều khó khăn. Cái khó khăn nhất của Nhà trường trong những năm 80 là tính pháp lý để tồn tại và phát triển chưa được bảo đảm. Trước tình hình đó, Nhà trường mà trung tâm là chi bộ và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy ra sức suy nghĩ, đấu tranh cho sự tồn tại của trường.

Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1995.

Ngoài nhiệm vụ là lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn huấn luyện đào tạo, lãnh đạo chỉ huy Nhà trường cũng rất chú trọng các mặt công tác khác rèn luyện tổ chức kỷ luật, công tác đoàn thể quần chúng, công tác quản lý học viên, công tác hậu cần, hành chính, đảm bảo sức khoẻ và xây dựng nếp sống văn hoá của Trường. Những mặt công tác này góp phần để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm trên giao, xứng đáng được Tổng Cục Chính trị tặng cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia.

Cuối thập kỷ 80 và đầu những năm 90, Bộ Quốc phòng chủ trương rút gọn đầu mối và điều chỉnh lực lượng toàn quân, trong đó có các hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống các đơn vị văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền của các đơn vị từ Tổng cục Chính trị đến các đơn vị cơ sở trong toàn quân. Các đoàn văn công quân đội và Trường Trung cấp Nghệ thuật Quân đội cũng có trách nhiệm thực hiện chủ trương đó.

Tuy nhiên, với sự cố gắng cao để thích ứng với tình hình nhiệm vụ mới, cán bộ, giáo viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong muôn vàn khó khăn.

Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2006.

Những tư tưởng, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các Bộ, ngành có liên quan đã xác định những nhiệm vụ mới cơ bản cho Nhà trường trong giai đoạn mới.

- Đào tạo diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp bậc cao đẳng, trung cấp cho quân đội gồm các chuyên ngành : Ca, Múa, Nhạc, Nghệ thuật dân tộc, Sân khấu và Quân nhạc.

- Đào tạo cán bộ, nhân viên hướng dẫn, quản lý văn hoá bậc đại học.

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, diễn viên, nhân viên văn hoá của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và của khối văn hoá nghệ thuật quần chúng.

- Nghiên cứu khoa học về văn hoá nghệ thuật; sưu tầm nghiêncứu các loại hình nghệ thuật dân tộc áp dụng vào nội dung đào tạo.

- Đào tạo, bồi dưỡng diễn viên, nhân viên văn hoá, cán bộ chuyên trách các đoàn nghệ thuật cho nước bạn.

- Kết hợp đào tạo với việc tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Nhà trường liên tục được giao những nhiệm vụ mà từ trước đến nay chưa làm, nên làm cho quy mô, khả năng đào tạo của trường ngày một nâng cao:

- Năm 1999 được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cho phép tuyển sinh đào tạo học viên dân tộc ít người ở địa bàn Tây Nguyên.

- Năm 2000 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Năm 2002 đựơc Thủ tướng Chính phủ giao đào tạo nhân lực phục vụ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Nhà trường ở trình độ đại học về mọi mặt, Ban Giám hiệu đã ban hành nhiều quyết định, vạch định nhiều kế hoạch công tác mang tính hiệu quả cao.