Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lần thứ X (2022 – 2027)

Admin 19/08/2022
 Ngày 18/8/2022, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam lần thứ X (2022 – 2027) tiến hành phiên chính thức. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục trưởng Cục Chính trị, TCCT; Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT; đại biểu cơ quan chính trị, trợ lý chính trị; đại biểu cơ quan chức năng thuộc Văn phòng TCCT, Cục Chính trị và 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Cơ quan TCCT.

 Dự đại hội, phía Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội có Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Chính ủy Nhà trường, Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Trợ lý Phòng Chính trị và 18 đại biểu là cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho 400 cán bộ đoàn viên thanh niên trong Nhà trường.

dhdtcct2022 1

Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa chúc mừng đại hội (Ảnh: Thanh Mạnh)

 Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Cơ quan TCCT; là dịp tổng kết, đánh giá, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ĐVTN, của công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu"; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung và những biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng CTĐ&PTTN của Cơ quan TCCT trong 5 năm tới. Đây cũng là dịp để cán bộ, ĐVTN trong Cơ quan tổng cục biểu thị ý chí tự lực, tự cường, xung kích, sáng tạo, vượt khó vươn lên, với khát vọng, nhiệt huyết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

dhdtcct2022 2

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Thanh Mạnh)

 Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng TCCT, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ IX. Cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, khát vọng cống hiến; thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Thanh niên Cơ quan TCCT rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng". Tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, phụ nữ trong cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn địa phương thực hiện tốt các hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong những năm tiếp theo, tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đạ hội Đảng các cấp, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác thanh niên, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và PTTN. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Quân đội, của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, TCCT, của cơ quan đơn vị; thực hiện chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Thanh niên Cơ quan TCCT rèn đức, luyện tài, xung kích, sang tạo, quyết thắng"; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, thực chất, có chiều sâu; xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, phấn đấu hằng năm có 100% Tổ chức đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 95% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh, sức trẻ của ĐVTN, khẳng định năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ đoàn và sức hút của phong trào thi đua. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh. Giai đoạn 2017-2022, có 6 tập thể được Trung ương Đoàn tặng bằng khen "Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên", 11 lượt tập thể được TCCT tặng cờ "Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên"; 37 cá nhân được tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Gương mặt trẻ triển vọng" cấp Cơ quan tổng cục và cấp toàn quân.

dhdtcct2022 3Quang cảnh đại hội (Ảnh: Thanh Mạnh)

 Tại đại hội, các ý kiến tham luận đã nghiêm túc, thẳng thắn phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện CTĐ&PTTN 5 năm qua, kết quả thực hiện chương trình hành động do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ IX đề ra. Các ý kiến đều có chất lượng tốt về nội dung và hình thức, bố cục chặt chẽ, trình bày trọng tâm các vấn đề cần được thảo luận. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận chất lượng đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 – 2027).

 Trong quá trình đại hội thảo luận, đại biểu Trường Đại VHNT Quân đội tham gia đóng góp ý 2 kiến tham luận. Các ý kiến tập trung làm rõ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên; Kết quả công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị. Cùng với sự phát triển của các tổ chức đoàn trong Cơ quan TCCT, trong những năm vừa qua, thực tiễn CTĐ & PTTN của Nhà trường có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả và thành thích nổi bật. Hòa nhịp với tuổi trẻ Cơ quan Tổng cục Chính trị, tuổi trẻ Nhà trường tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng", cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, mô hình hoạt động, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị như: phong trào "Tự học, tự quản, tự rèn", "Đôi bạn cùng tiến"; mô hình "Tổ Thanh niên tự quản"; "Tổ, đội nhóm chuyên ngành"; "Đội nghệ thuật xung kích", "Tổ truyền thông MUCA"... Các phong trào, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo sân chơi, môi trường tích cực cho đoàn viên trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động của Nhà trường, nhất là hoạt động thực hành biểu diễn như: tham gia "Đội quân văn hóa" Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games; Cuộc thi Trống Quốc tế; Cuộc thi Sao mai; Giọng hát hay Hà Nội... đạt nhiều giải cao, lan tỏa sâu rộng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè trong nước và quốc tế; đem tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ phục vụ đắc lực vào các hoạt động CTĐ & PTTN. Nhiều đoàn viên đã có những bước tiến nổi bật và thành công trong lĩnh vực nghệ thuật khi tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ...

dhdtcct2022 4

Các đại biểu Trường Đại học VHNT Quân đội tham dự đại hội (Ảnh: Hoàng Loan)

 Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Cơ quan TCCT bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới", Đại hội thống nhất xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Để hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, trên cơ sở thảo luận nghiêm túc, đại hội đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong 5 năm tiếp theo.

dhdtcct2022 5

Các đại biểu Trường Đại học VHNT Quân đội tham quan gian trưng bày tại đại hội (Ảnh: Hoàng Loan)

 Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo TCCT và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích đạt được của tuổi trẻ Cơ quan TCCT 5 năm qua, CTĐ và PTTN Cơ quan TCCT đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện, nội dung hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, sang tạo, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực; biểu dương các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cơ quan đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để CTĐ&PTTN ngày càng phát triển. Để CTĐ&PTTN của Cơ quan TCCT ngày càng hoạt động hiệu quả, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn tiếp tục thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thanh niên trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết số 25 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết 87 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Chương trình phát triển của Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 – 2030... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị đối với CTĐ&PTTN; chú trọng chỉ đạo công tác nắm, quản lý, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, ĐVTN, không để bất ngờ xảy ra. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức, trách nhiệm cao, gương mẫu, tự hào truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

dhdtcct2022 6

Sản phẩm Báo tường của Trường Đại học VHNT Quân đội trưng bày tại đại hội (Ảnh: Hoàng Loan)

 Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các Tổ chức đoàn các cấp, ĐVTN; mọi hoạt động của PTTN phải gắn kết với phong trào Thi đua quyết thắng của Cơ quan TCCT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, chăm lo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho ĐVTN, tạo môi trường tốt để ĐVTN cống hiến, tiến bộ và trưởng thành. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn, phù hợp với thực tiễn, đề cao vai trò chủ động sáng tạo tổ chức đoàn và ĐVTN; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn... Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về mọi mặt, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh việc tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích ĐVTN xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Cơ quan TCCT; chăm lo đời sống tinh thần và nguyện vọng chính đáng, tạo môi trường công tác tốt để ĐVTN cống hiến, tiến bộ và trưởng thành.

dhdtcct2022 7

Thủ trưởng Cục Chính trị chúc mừng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (Ảnh: Thanh Mạnh)

 Đại hội đã bầu 5 đại biểu (trong đó 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) cùng với 2 đại biểu chỉ định và một đại biểu đương nhiên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). Trong đó, Đại úy Phạm Thị Thu Hằng, Bí thư Đoàn cơ sở Khoa Quân nhạc, Trường Đại học VHNT Quân đội trúng cử đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) với số phiếu cao nhất.

 Sau 1,5 ngày (17 và 18/8/2022) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan TCCT lần thứ X đã hoàn thành đúng chương trình, kế hoạch và nội dung đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp./.

Tin: Hoàng Loan

Tin bài khác