Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Previous
Next
Đề tài khoa học
Admin 23/05/2012

TT Tên đề tài Cấp  quản lý Thời gian hoàn thành Đánh giá của HĐKH tương ứng Đã được đưa vào ứng dụng ở đơn vị Ghi chú   I   ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGÀNH             1 Đổi mới nội dung phương thức hoạt động văn hóa nghệ thuật góp phần bồi dưỡng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kì mới Chủ nhiệm: Thiếu tướng, ThS Nguyễn An Thuyên Phó chủ nhiệm: Đại tá, Th.S Tạ Đôn Thư ký: Trung tá, Th.S Hoàng Văn Chức Thành viên: - Đại tá Bùi Đình Điệu - 4//, ThS Lê Hải Nhuận. - 4//, ThS Lưu Ba - Đại tá, Th.S Cao Đình Trúc - Đại tá, TS Tạ Duy Hiện - Thượng tá Trần Vạn Thành - Thượng úy, Th.S Lưu Phương Thảo   Bộ Quốc phòng   2008 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và toàn quân   2 Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong Quân đội thời kì mới 1. Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. 2. Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức - Chủ nhiệm Khoa - Khoa KHXH&NV Trường Đại học VHNT Quân đội - Thư ký đề tài. 3. Đại tá Phan Văn Long - Phó Chính ủy - Trường Đại học VHNT Quân đội- Thành viên ban đề tài 4. Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài.   5- Thượng tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa - Phó trưởng phòng KHCN&MT -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài 6- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm Chính trị -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài. 7- Đại úy, Th.S Lưu Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài 8- Thượng úy, Th.S Đỗ Linh Giang - Giảng viên Khoa QLVH - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài Bộ Quốc phòng 2012-2013  Xuất sắc     3 Thẩm định năng khiếu âm nhạc bằng CNTT trong công tác tuyển sinh  tại Trường Đại học VHNT Quân đội. -Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. - 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên.   TCCT 2010             Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng biểu diễn ca múa nhạc của các đoàn nghệ thuật trong Quân đội hiện nay. - Chủ nhiệm đề tài:  4/, ThS Đặng Mỹ Hạnh- TTBM khoa QLVH. -Phó chủ nhiệm đề tài: Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh – Phó hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội. - 4// Tạ Duy Hiện- Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên. - 2// Phạm Quỳnh Hoa- Phó Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên. - 4/ Lưu Phương Thảo- Thành viên TCCT 2008 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đoàn văn công Quân đội   5 Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy ca nhạc dân gian dân tộc ở trường Đại học VHNT Quân đội 1. Đại tá, ThS Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Chủ nhiệm đề tài. 2. Đại úy Nguyễn Xuân Bắc- Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Phó chủ nhiệm đề tài. 3. Trung tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa- Phó trưởng phòng TTKHQS, Trường ĐH VHNT QĐ- Thư ký đề tài.   TCCT 2009 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   6 Nghiên cứu, sưu tầm, lưu truyền các ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ. 1. ThS Đặng Vũ Ngân Giang – Giảng viên khoa KTNTCB- Chủ nhiệm đề tài. 2. Đại úy, ThS Trần Thương Hà- CN khoa KTNTCB- Phó chủ nhiệm đề tài 3. Đại uý, ThS Vũ Tú Cầu- Phó chủ nhiệm Khoa KTNTCB- ủy viên. 4. Đại úy Nguyễn Tố Như- TTBM khoa KTNTCB- Thư ký.   TCCT 2010 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị trong toàn quân   7 Nghiên cứu giải pháp sử dụng chất liệu văn học dân gian trong sáng tác ca khúc Việt Nam. 1. 1//, ThS Trịnh Lan Hương, Phó chủ nhiệm Khoa KHXH &NV- Chủ nhiệm đề tài 2. 3// Lê Kim Nhung, Phụ trách khoa VHCB     - Thư ký đề tài 3.  3// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên   BTTM 2011 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài Quân đội   8 Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa tấu dàn nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội. 1- Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy- Trưởng phòng KHCN&MT -Chủ nhiệm đề tài 2- Đại úy, ThS Lưu Phương Thảo- Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài 3- Đại úy, ThS Trịnh Tuyết Mai – TTBM Khoa KTNTCB- Thành viên 4- Đại úy, ThS Nguyễn Việt Dũng- Giảng viên Khoa Quân nhạc- thành viên 5- Trung úy Đỗ Quốc Bảo - Giảng viên Khoa Âm nhạc - thành viên. BTTM 2011 Tốt Trường ĐHVHNTQĐ   9 Bồi dưỡng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó chủ nhiệm Chính trị - Chủ nhiệm đề tài 2- Đại tá Lê Đăng Nam - Chủ nhiệm Chính trị - Thành viên đề tài 3- Thượng úy Đỗ Sinh Nghiêm - Trợ lý Chính trị - Thư ký đề tài BTTM 2013 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   10 Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Trung tá, Th.S Nguyễn Xuân Bắc - Chủ nhiệm khoa NTDT &MN - Chủ nhiệm đề tài 2-Thượng úy Lê Thị Vân Mai - Giảng viên - Thành viên đề tài 3- Đại úy Nguyễn Thị Tuyết Mai - TTBM - Thành viên đề tài BTTM 2013 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   11 Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay 1. Đại úy Lưu Phương Thảo - Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự - Chủ nhiệm đề tài 2.Đại úy Đỗ Linh Giang - Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hóa - Thư ký đề tài. 3.Thượng úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên Phòng Khoa học Quân sự - Thành viên TCCT 2014 Xuất sắc     12  Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú học tập của học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.  - Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức – Chủ nhiệm khoa KHXH & NV – Chủ nhiệm đề tài  - Trung tá, Th.S Trịnh Lan Hương – Thành viên -Đại úy, Th.S Nguyễn Thị Tĩnh – Thành viên BTTM 2014 Xuất sắc  Trường ĐHVHNTQĐ   13 Đổi mới phương pháp dạy học Ký xướng âm ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Thiếu tá, Th.S Trịnh Tuyết Mai - Chủ nhiệm đề tài 2- Th.S Nguyễn Thanh Trà - Phó Chủ nhiệm đề tài 3- Thiếu tá, Th.S Nguyễn Mai Kiên - Thư ký đề tài BTTM 2014  Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   14 Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Trung tá, Th.S Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ nhiệm đề tài 2- Phạm Phương Oanh - Thư ký đề tài BTTM 2014 Xuất sắc  Trường ĐHVHNTQĐ     IV   ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ             1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong quân đội nhân dân Lào. Chủ nhiệm đề tài: Khăm pha Đuông Pha Chăn, Học viên Khoa Quản lý văn hóa. Cấp cơ sở 2008 Xuất sắc Quân đội Lào và các đoàn văn công Quân đội lào   2 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn hòa thanh và Sáng tác âm nhạc với sự hỗ trợ của phần mềm máy tính -Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. - 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên - 2// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên Cấp cơ sở 2008 Xuất sắc Trường đại học VHNT Quân đội và các đơn vị đào tạo ngành âm nhạc   3 Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa  ở đơn vị cơ sở Quân đội hiện nay. 1- Đại úy CN, Th.S Lưu Thị Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Chủ nhiệm đề tài 2- Vũ Phương Hà - Nhân viên Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài 3- Đại tá, TS Tạ Duy Hiện - Thành viên 4- Trung úy CN Phạm Lan Ngọc- Trợ lý Phòng KHCN&MT- thành viên 5- Trung úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên phòng KHCN&MT - thành viên. Cấp cơ sở 2011             Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội và các đơn vị trong toàn quân   4 Luật tục của người Thái và những ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở xã Tam quang-Tương Dương Nghệ An hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Phong, Lớp QLHV 2, Khoa Sư phạm Nhạc họa Cấp cơ sở 2011       Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   5 Phát triển đề tài người lính và chiến tranh cách mạng trong sáng tác văn học hiện nay. Chủ nhiệm đề tài:  Ngô Tiến Mạnh, Lớp Viết văn 1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh- Viết văn. Cấp cơ sở 2011     Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   6 Thiết kế âm thanh trong phòng thu. Chủ nhiệm đề tài: 4/ Phạm Tiến Dũng, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc Cấp cơ sở 2011     Tốt Trường Đại học VHNT Quân đội   7 Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hành các môn nghệ thuật quần chúng của học viên chuyên ngành quản lý văn hóa (ngành văn hóa quần chúng). - Chủ nhiệm: 3// Nguyễn Văn Hải, PCN Khoa Quản lý văn hóa. Thành viên: - 1// Trần Thanh Bạch, PCN Khoa SK-ĐA-VV. - 4/CN Hồ Thị Thanh Tâm- TTBM Khoa Quản lý văn hóa. - 4/CN Phạm Đình Hưng- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa. - Dương Trọng Thành- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa. Cấp cơ sở 2012                Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   8 Nghiên cứu giải pháp tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay. - 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- CN đề tài - 3/ Bùi Đức Nghĩa- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên. - Vũ Ngọc Lan- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên. - Nguyễn Thị Thảo- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thư ký đề tài Cấp cơ sở 2012                Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   9 Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của học  viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội hiện nay. (Chủ nhiệm đề tài: 2/CN Nguyễn Châu Giang- TTBM Khoa Quân sự-Thể chất) Cấp cơ sở 2012        Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   10 Thiết kế ánh sáng cho sân khấu múa. - HV: Nguyễn Tuấn Cường, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc- Chủ nhiệm đề tài -GV HD: Hoàng Dũng. - 1// Nguyễn Lương Bình- Chủ nhiệm khoa Âm nhạc- Thành viên. - 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục-  Thành viên. - Giảng viên Ngô Thanh Sơn, Khoa Âm nhạc- Thành viên. Cấp cơ sở 2012                Khá Trường Đại học VHNT Quân đội               11 Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật múa khèn trong việc dạy học múa dân gian dân tộc H’Mông ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 4/CN Phạm Thanh Tùng- Chủ nhiệm đề tài. - 4/CN Lê Thị Quỳnh Phương- Thư ký đề tài Cấp cơ sở 2011     Khá  Trường Đại học VHNT Quân đội   12 Nâng cao chất lượng đào tạo môn hòa tấu quân nhạc. - 2//CN Đào Thị Mai - Chủ nhiệm đề tài - 4/CN Nguyễn Việt Dũng - Thư ký đề tài - 4// Phạm Đồng Lạc - Thành viên - 4/CN Nguyễn Viết Hạ - Thành viên Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội    13  Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2// Nguyễn Thị Thanh Nga  Cấp cơ sở  2013  Xuất sắc  Trường Đại học VHNT Quân đội   14 Nâng cao ý thức chất lượng tự học của học viên, sinh viên Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2/ Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nhiệm đề tài Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   15  Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2// Nguyễn Văn Xây  Cấp cơ sở 2013   Khá  Trường Đại học VHNT Quân đội   16 Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Clarinet” - 4/ Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở  2014    Trường Đại học VHNT Quân đội   17   Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Tuba” - Cử nhân Lê Minh Chiều – Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội   18   Đề tài hình thức diễn “Nhạc khí móng gẩy trong dàn nhạc truyền thống của người Việt” - 4/ Nguyễn Tuyết Mai – Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội      

Tin nổi bật

Tin tức mới nhất

LỊCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN VÀ GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU NĂM 2023
LỊCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN VÀ GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU NĂM 2023
Đề tài Khoa học 27/07/2023
Đề tài khoa học
Đề tài khoa học
Đề tài Khoa học 23/05/2012

TT Tên đề tài Cấp  quản lý Thời gian hoàn thành Đánh giá của HĐKH tương ứng Đã được đưa vào ứng dụng ở đơn vị Ghi chú   I   ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGÀNH             1 Đổi mới nội dung phương thức hoạt động văn hóa nghệ thuật góp phần bồi dưỡng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kì mới Chủ nhiệm: Thiếu tướng, ThS Nguyễn An Thuyên Phó chủ nhiệm: Đại tá, Th.S Tạ Đôn Thư ký: Trung tá, Th.S Hoàng Văn Chức Thành viên: - Đại tá Bùi Đình Điệu - 4//, ThS Lê Hải Nhuận. - 4//, ThS Lưu Ba - Đại tá, Th.S Cao Đình Trúc - Đại tá, TS Tạ Duy Hiện - Thượng tá Trần Vạn Thành - Thượng úy, Th.S Lưu Phương Thảo   Bộ Quốc phòng   2008 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và toàn quân   2 Phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong Quân đội thời kì mới 1. Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. 2. Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức - Chủ nhiệm Khoa - Khoa KHXH&NV Trường Đại học VHNT Quân đội - Thư ký đề tài. 3. Đại tá Phan Văn Long - Phó Chính ủy - Trường Đại học VHNT Quân đội- Thành viên ban đề tài 4. Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài.   5- Thượng tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa - Phó trưởng phòng KHCN&MT -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài 6- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm Chính trị -Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài. 7- Đại úy, Th.S Lưu Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài 8- Thượng úy, Th.S Đỗ Linh Giang - Giảng viên Khoa QLVH - Trường Đại học VHNT Quân đội - Thành viên ban đề tài Bộ Quốc phòng 2012-2013  Xuất sắc     3 Thẩm định năng khiếu âm nhạc bằng CNTT trong công tác tuyển sinh  tại Trường Đại học VHNT Quân đội. -Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. - 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên.   TCCT 2010             Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   4 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng biểu diễn ca múa nhạc của các đoàn nghệ thuật trong Quân đội hiện nay. - Chủ nhiệm đề tài:  4/, ThS Đặng Mỹ Hạnh- TTBM khoa QLVH. -Phó chủ nhiệm đề tài: Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh – Phó hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội. - 4// Tạ Duy Hiện- Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên. - 2// Phạm Quỳnh Hoa- Phó Trưởng phòng KHCN&MT- Thành viên. - 4/ Lưu Phương Thảo- Thành viên TCCT 2008 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đoàn văn công Quân đội   5 Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy ca nhạc dân gian dân tộc ở trường Đại học VHNT Quân đội 1. Đại tá, ThS Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Chủ nhiệm đề tài. 2. Đại úy Nguyễn Xuân Bắc- Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật dân tộc & Miền núi- Phó chủ nhiệm đề tài. 3. Trung tá, NGƯT Phạm Quỳnh Hoa- Phó trưởng phòng TTKHQS, Trường ĐH VHNT QĐ- Thư ký đề tài.   TCCT 2009 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   6 Nghiên cứu, sưu tầm, lưu truyền các ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ. 1. ThS Đặng Vũ Ngân Giang – Giảng viên khoa KTNTCB- Chủ nhiệm đề tài. 2. Đại úy, ThS Trần Thương Hà- CN khoa KTNTCB- Phó chủ nhiệm đề tài 3. Đại uý, ThS Vũ Tú Cầu- Phó chủ nhiệm Khoa KTNTCB- ủy viên. 4. Đại úy Nguyễn Tố Như- TTBM khoa KTNTCB- Thư ký.   TCCT 2010 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị trong toàn quân   7 Nghiên cứu giải pháp sử dụng chất liệu văn học dân gian trong sáng tác ca khúc Việt Nam. 1. 1//, ThS Trịnh Lan Hương, Phó chủ nhiệm Khoa KHXH &NV- Chủ nhiệm đề tài 2. 3// Lê Kim Nhung, Phụ trách khoa VHCB     - Thư ký đề tài 3.  3// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên   BTTM 2011 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ và các đơn vị văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài Quân đội   8 Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn hòa tấu dàn nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội. 1- Trung tá, NCS Nguyễn Xuân Thủy- Trưởng phòng KHCN&MT -Chủ nhiệm đề tài 2- Đại úy, ThS Lưu Phương Thảo- Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài 3- Đại úy, ThS Trịnh Tuyết Mai – TTBM Khoa KTNTCB- Thành viên 4- Đại úy, ThS Nguyễn Việt Dũng- Giảng viên Khoa Quân nhạc- thành viên 5- Trung úy Đỗ Quốc Bảo - Giảng viên Khoa Âm nhạc - thành viên. BTTM 2011 Tốt Trường ĐHVHNTQĐ   9 Bồi dưỡng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Thượng tá, Th.S Tống Xuân Trường - Phó chủ nhiệm Chính trị - Chủ nhiệm đề tài 2- Đại tá Lê Đăng Nam - Chủ nhiệm Chính trị - Thành viên đề tài 3- Thượng úy Đỗ Sinh Nghiêm - Trợ lý Chính trị - Thư ký đề tài BTTM 2013 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   10 Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Trung tá, Th.S Nguyễn Xuân Bắc - Chủ nhiệm khoa NTDT &MN - Chủ nhiệm đề tài 2-Thượng úy Lê Thị Vân Mai - Giảng viên - Thành viên đề tài 3- Đại úy Nguyễn Thị Tuyết Mai - TTBM - Thành viên đề tài BTTM 2013 Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   11 Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay 1. Đại úy Lưu Phương Thảo - Phó trưởng phòng Khoa học Quân sự - Chủ nhiệm đề tài 2.Đại úy Đỗ Linh Giang - Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hóa - Thư ký đề tài. 3.Thượng úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên Phòng Khoa học Quân sự - Thành viên TCCT 2014 Xuất sắc     12  Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú học tập của học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.  - Thượng tá, Th.S Hoàng Văn Chức – Chủ nhiệm khoa KHXH & NV – Chủ nhiệm đề tài  - Trung tá, Th.S Trịnh Lan Hương – Thành viên -Đại úy, Th.S Nguyễn Thị Tĩnh – Thành viên BTTM 2014 Xuất sắc  Trường ĐHVHNTQĐ   13 Đổi mới phương pháp dạy học Ký xướng âm ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Thiếu tá, Th.S Trịnh Tuyết Mai - Chủ nhiệm đề tài 2- Th.S Nguyễn Thanh Trà - Phó Chủ nhiệm đề tài 3- Thiếu tá, Th.S Nguyễn Mai Kiên - Thư ký đề tài BTTM 2014  Xuất sắc Trường ĐHVHNTQĐ   14 Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 1- Trung tá, Th.S Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ nhiệm đề tài 2- Phạm Phương Oanh - Thư ký đề tài BTTM 2014 Xuất sắc  Trường ĐHVHNTQĐ     IV   ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ             1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong quân đội nhân dân Lào. Chủ nhiệm đề tài: Khăm pha Đuông Pha Chăn, Học viên Khoa Quản lý văn hóa. Cấp cơ sở 2008 Xuất sắc Quân đội Lào và các đoàn văn công Quân đội lào   2 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn hòa thanh và Sáng tác âm nhạc với sự hỗ trợ của phần mềm máy tính -Đại tá, Th.S Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội - Chủ nhiệm đề tài. - 4/ Nguyễn Mai Kiên - Tổ trưởng bộ môn ứng dụngCNTT, Khoa KTNTCB- Thành viên - 2// Phạm Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng KHCN &MT- Thành viên Cấp cơ sở 2008 Xuất sắc Trường đại học VHNT Quân đội và các đơn vị đào tạo ngành âm nhạc   3 Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa  ở đơn vị cơ sở Quân đội hiện nay. 1- Đại úy CN, Th.S Lưu Thị Phương Thảo - Trợ lý Phòng KHCN&MT - Chủ nhiệm đề tài 2- Vũ Phương Hà - Nhân viên Phòng KHCN&MT- Thư ký đề tài 3- Đại tá, TS Tạ Duy Hiện - Thành viên 4- Trung úy CN Phạm Lan Ngọc- Trợ lý Phòng KHCN&MT- thành viên 5- Trung úy CN Cao Thu Thủy - Nhân viên phòng KHCN&MT - thành viên. Cấp cơ sở 2011             Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội và các đơn vị trong toàn quân   4 Luật tục của người Thái và những ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở xã Tam quang-Tương Dương Nghệ An hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Phong, Lớp QLHV 2, Khoa Sư phạm Nhạc họa Cấp cơ sở 2011       Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   5 Phát triển đề tài người lính và chiến tranh cách mạng trong sáng tác văn học hiện nay. Chủ nhiệm đề tài:  Ngô Tiến Mạnh, Lớp Viết văn 1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh- Viết văn. Cấp cơ sở 2011     Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   6 Thiết kế âm thanh trong phòng thu. Chủ nhiệm đề tài: 4/ Phạm Tiến Dũng, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc Cấp cơ sở 2011     Tốt Trường Đại học VHNT Quân đội   7 Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hành các môn nghệ thuật quần chúng của học viên chuyên ngành quản lý văn hóa (ngành văn hóa quần chúng). - Chủ nhiệm: 3// Nguyễn Văn Hải, PCN Khoa Quản lý văn hóa. Thành viên: - 1// Trần Thanh Bạch, PCN Khoa SK-ĐA-VV. - 4/CN Hồ Thị Thanh Tâm- TTBM Khoa Quản lý văn hóa. - 4/CN Phạm Đình Hưng- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa. - Dương Trọng Thành- Giảng viên Khoa Quản lý văn hóa. Cấp cơ sở 2012                Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   8 Nghiên cứu giải pháp tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay. - 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- CN đề tài - 3/ Bùi Đức Nghĩa- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên. - Vũ Ngọc Lan- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thành viên. - Nguyễn Thị Thảo- Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Thư ký đề tài Cấp cơ sở 2012                Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   9 Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của học  viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội hiện nay. (Chủ nhiệm đề tài: 2/CN Nguyễn Châu Giang- TTBM Khoa Quân sự-Thể chất) Cấp cơ sở 2012        Khá Trường Đại học VHNT Quân đội   10 Thiết kế ánh sáng cho sân khấu múa. - HV: Nguyễn Tuấn Cường, Lớp CĐ Âm thanh-ánh sáng, Khoa Âm nhạc- Chủ nhiệm đề tài -GV HD: Hoàng Dũng. - 1// Nguyễn Lương Bình- Chủ nhiệm khoa Âm nhạc- Thành viên. - 1// Nguyễn Mai Kiên- Trưởng ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục-  Thành viên. - Giảng viên Ngô Thanh Sơn, Khoa Âm nhạc- Thành viên. Cấp cơ sở 2012                Khá Trường Đại học VHNT Quân đội               11 Nghiên cứu nâng cao kỹ thuật múa khèn trong việc dạy học múa dân gian dân tộc H’Mông ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 4/CN Phạm Thanh Tùng- Chủ nhiệm đề tài. - 4/CN Lê Thị Quỳnh Phương- Thư ký đề tài Cấp cơ sở 2011     Khá  Trường Đại học VHNT Quân đội   12 Nâng cao chất lượng đào tạo môn hòa tấu quân nhạc. - 2//CN Đào Thị Mai - Chủ nhiệm đề tài - 4/CN Nguyễn Việt Dũng - Thư ký đề tài - 4// Phạm Đồng Lạc - Thành viên - 4/CN Nguyễn Viết Hạ - Thành viên Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội    13  Đưa dân ca vào chương trình đào tạo thanh nhạc ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2// Nguyễn Thị Thanh Nga  Cấp cơ sở  2013  Xuất sắc  Trường Đại học VHNT Quân đội   14 Nâng cao ý thức chất lượng tự học của học viên, sinh viên Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2/ Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nhiệm đề tài Cấp cơ sở 2013 Xuất sắc Trường Đại học VHNT Quân đội   15  Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo ở Trường Đại học VHNT Quân đội. - 2// Nguyễn Văn Xây  Cấp cơ sở 2013   Khá  Trường Đại học VHNT Quân đội   16 Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Clarinet” - 4/ Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở  2014    Trường Đại học VHNT Quân đội   17   Đề tài hình thức biểu diễn “Giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm dành cho Kèn Tuba” - Cử nhân Lê Minh Chiều – Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội   18   Đề tài hình thức diễn “Nhạc khí móng gẩy trong dàn nhạc truyền thống của người Việt” - 4/ Nguyễn Tuyết Mai – Chủ nhiệm đề tài  Cấp cơ sở 2014     Trường Đại học VHNT Quân đội