Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Previous
Next
Tin nổi bật

Tin tức mới nhất

Thông báo Điểm chuẩn sơ tuyển trung cấp quân sự hệ chính quy - năm 2018
Thông báo Điểm chuẩn sơ tuyển trung cấp quân sự hệ chính quy - năm 2018
Đào tạo 07/06/2018
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Thanh nhạc
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Thanh nhạc
Đào tạo 07/06/2018
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống
Đào tạo 07/06/2018
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự Hệ chính quy năm 2018 Chuyên ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây
Đào tạo 07/06/2018
Kế hoạch tổ chức Sơ tuyển trung cấp quân sự hệ chính quy năm 2018
Kế hoạch tổ chức Sơ tuyển trung cấp quân sự hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 23/05/2018
Kê hoạch Tuyển sinh Đại học, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2018
Kê hoạch Tuyển sinh Đại học, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 14/05/2018
Đề án tuyển sinh năm 2018
Đề án tuyển sinh năm 2018
Đào tạo 13/04/2018
Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 02/04/2018
Kế hoạch Lễ tốt nghiệp đại học, trung cấp hệ chính quy khóa học 2014 - 2018
Kế hoạch Lễ tốt nghiệp đại học, trung cấp hệ chính quy khóa học 2014 - 2018
Đào tạo 04/01/2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm học 2017 - 2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm học 2017 - 2018
Đào tạo 04/01/2018
Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy Phía Nam - Năm 2017
Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy Phía Nam - Năm 2017
Đào tạo 01/08/2017
- Xem chi tiết tại đây: Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quý Phía Nam - Năm 2017
Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy Phía Bắc - Năm 2017
Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quy Phía Bắc - Năm 2017
Đào tạo 01/08/2017
- Xem chi tiết tại đây: Kết quả tuyển sinh Trung cấp Dân sự hệ Chính quý Phía Bắc - Năm 2017