Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Previous
Next
Tin nổi bật

Tin tức mới nhất

Thông báo lịch tuyển sinh (vòng 2) Trung cấp Thanh nhạc, Diễn viên Múa - Năm 2020
Thông báo lịch tuyển sinh (vòng 2) Trung cấp Thanh nhạc, Diễn viên Múa - Năm 2020
Đào tạo 11/08/2020
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự chuyên nghành Thanh nhạc, Diễn viên Múa tại các Đoàn Văn công  và Cơ sở 2 TP HCM năm 2020
Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự chuyên nghành Thanh nhạc, Diễn viên Múa tại các Đoàn Văn công và Cơ sở 2 TP HCM năm 2020
Đào tạo 21/07/2020
Thông báo kết quả sơ tuyển trung cấp quân sự tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Thông báo kết quả sơ tuyển trung cấp quân sự tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Đào tạo 17/07/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự dài hạn tập trung, hệ chính quy năm 2020(Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự dài hạn tập trung, hệ chính quy năm 2020(Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)
Đào tạo 17/04/2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trình độ trung cấp quân sự cho đoàn Nghi lễ Quân đội/Bộ Tổng Tham mưu năm 2020
Thông báo tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trình độ trung cấp quân sự cho đoàn Nghi lễ Quân đội/Bộ Tổng Tham mưu năm 2020
Đào tạo 17/04/2020
Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 06/08/2018
Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 06/08/2018
Thông báo mức điểm sàn xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018
Thông báo mức điểm sàn xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018
Đào tạo 19/07/2018
Thông báo kết quả tuyển sinh môn năng khiếu đại học dân sự hệ chính quy và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các ngành tuyển sinh môn năng khiếu đại học dân sự hệ chính quy - năm 2018.
Thông báo kết quả tuyển sinh môn năng khiếu đại học dân sự hệ chính quy và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các ngành tuyển sinh môn năng khiếu đại học dân sự hệ chính quy - năm 2018.
Đào tạo 14/07/2018
Thông báo vào vòng 2 Trung cấp dân sự  - Năm 2018 - Chuyên ngành Thanh nhạc
Thông báo vào vòng 2 Trung cấp dân sự - Năm 2018 - Chuyên ngành Thanh nhạc
Đào tạo 08/07/2018
- Xem chi tiết tại đây: Thông báo vào vòng 2 Trung cấp dân sự  - Năm 2018 - Chuyên  ngành Thanh nhạc
KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÒNG 1 - TRUNG CẤP DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 - CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC
KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÒNG 1 - TRUNG CẤP DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 - CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC
Đào tạo 08/07/2018
- Xem chi tiết tại đây: Kết quả tuyển sinh Vòng 1 - Trung cấp Dân sự hệ Chính quy - Năm 2018 - Chuyên ngành Thanh nhạc  
Điểm sơ tuyển đăng ký thi qua mạng
Điểm sơ tuyển đăng ký thi qua mạng
Đào tạo 27/06/2018