Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Admin 11/06/2020
 Ngày 11/6/2020, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; các đồng chí đại biểu Cục Chính trị, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Cục Hậu cần, Đoàn 871; các đồng chí đại biểu nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; cùng 100 đại biểu, đại diện cho hơn 400 đảng viên thuộc 26 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Nhà trường.

 Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Ngày thứ 2 của Đại hội, đồng chí Phùng Thanh Tiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt khâu đột phá về đào tạo nguồn nhân lực VHNT chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường. Báo cáo chính trị cũng nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt về công tác giáo dục – đào tạo, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; đồng thời cũng định hướng những vấn đề trọng tâm mà Nhà trường cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, như: Tiếp tục giữ vững định hướng tư tưởng của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Bàn thật kỹ xây dựng nhà trường thông minh gắn với chủ động hội nhập quốc tế, thích ứng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Giải quyết tốt mối quan hệ giữa chiến sĩ - nghệ sĩ và kỷ luật Quân đội; Tiếp tục đào tạo gắn lý thuyết và thực hành; Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng; Chú trọng công tác nhân sự Đại hội. Trung tướng Lê Hiền Vân bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, lựa chọn được những đồng chí có đức, có tài, thực sự xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục xây dựng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát triển vững mạnh.

 Đại hội đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của đại biểu đóng góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Nhà trường trình Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội; dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Kết thúc ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã thống nhất, biểu quyết 100% danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX.Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, 12/6/2020.

daihoi3

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

daihoi4

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội phát biểu hứa hẹn

daihoi5

Đại biểu các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội

daihoi6

100% đại biểu biểu quyết danh sách bầu cử Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX 

Tin: Phương HàẢnh: Thành Chương – Văn Thực

Tin bài khác