Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN LỚP 2 , HỆ QUẢN LÝ HỌC VIÊN NHIỆM KỲ 2023-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Admin 09/11/2023

Sáng ngày 09/11/2023, Lớp 2, Hệ Quản lý học viên tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2023-2025. Dự, chỉ đạo và theo dõi đại hội có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Chính ủy Nhà trường; đại biểu Phòng Bảo vệ an ninh - Dân vận, Cục Chính trị/ Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Hệ Quản lý học viên; đại biểu Phòng Chính trị; đại biểu là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có đồng quân nhân (HĐQN); đại diện các HĐQN trong Nhà trường cùng toàn thể quân nhân Lớp 2, Hệ Quản lý học viên.

 Nhiệm kỳ 2021-2023, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy Hệ Quản lý học viên mà trực tiếp là chi bộ, chỉ huy Lớp 2, hoạt động của HĐQN Lớp 2 đã phát huy tốt dân chủ trên ba mặt công tác: Dân chủ về quân sự - chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế, đời sống. Hoạt động dân chủ được tiến hành thường xuyên và nền nếp; cán bộ, học viên luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Hệ và Nhà trường, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, tập thể quân nhân Lớp 2 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện dân chủ trong nhiệm kỳ qua cũng như chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ của HĐQN trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Đỗ Viết Lự, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hệ Quản lý học viên đã biểu dương những kết quả đã đạt được của HĐQN Lớp 2 trong nhiệm kỳ 2021-2023, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 2023-2025.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra HĐQN, chủ tịch, phó chủ tịch HĐQN nhiệm kỳ 2023-2025 bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Là đơn vị tổ chức trước để rút kinh nghiệm trong toàn Trường, đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Chính ủy Nhà trường đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường biểu dương cấp ủy, chỉ huy Lớp 2, Hệ Quản lý học viên đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐQN Lớp 2 tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2023-2025 làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn trường chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng; thủ trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị còn lại cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các HĐQN đơn vị mình tiếp tục phát huy kết quả đại hội làm trước, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo, chặt chẽ, đúng hướng dẫn.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Quân nhân Lớp 2, Hệ Quản lý học viên đã thành công tốt đẹp, khẳng định tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cả về ý chí và hành động trong tập thể quân nhân, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Lớp vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin: Hồng Quân

Ảnh: Dương Chương

 

 

Tin bài khác