Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ sở Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn nhiệm kỳ 2016-2021

Admin 29/04/2016
Sáng ngày 28/4/2016, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là Đại hội làm điểm để rút kinh nghiệm chung trong toàn trường. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; đồng chí Đại tá Phan Văn Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường. Đến dự còn có chủ tịch các Hội phụ nữ cơ sở trong Nhà trường, cùng 90 đại biểu đại diện cho 181 hội viên Phụ nữ Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn.

Đại hội tổ chức phiên trù bị vào chiều ngày 27/4/2016 diễn ra với các nội dung sau:

- Thông qua chương trình, quy chế đại hội;

- Bầu Chủ tịch, Thư ký đại hội.

- Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Đọc báo cáo tổng hợp kết quả họp các chi hội phụ nữ tham gia ý kiến đóng góp vào: Các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo của Cục Chính trị trình Báo cáo Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ quan TCCT lần thứ V.

- Gợi ý thảo luận đóng góp vào các văn kiện của cấp trên và cấp mình.

Trong phiên họp chính thức, Đại hội đã tiến hành làm việc với các nội dung:

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Dự thảo của Cục Chính trị trình Báo cáo Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ quan TCCT lần thứ V.

- Đọc Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo thu chi tài chính của Hội.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2016-2021 và đoàn đại biểu của Hội đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ quan TCCT lần thứ V.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp, thực hiện tốt các nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Đại hội đã có nhiều ý kiến phát biểu chất lượng đóng góp cho các văn kiện Đại hội của cấp trên và cấp mình. Thay mặt chi bộ, đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm khoa đã phát biểu ghi nhận những thành tích, kết quả đạt của Hội trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh

2. Đồng chí Tạ Thị Oanh

3. Đồng chí Bùi Thị Nga

4. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ

5. Đồng chí Cao Thị Kim Oanh

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ quan TCCT lần thứ V.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Đại tá Phan văn Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường đã chủ trì rút kinh nghiệm các mặt công tác chuẩn bị cũng như các bước tiến hành đại hội để các hội Phụ nữ cơ sở còn lại tổ chức đại hội tốt hơn.

Tin: VŨ LỊCH

Ảnh: PHƯƠNG HÀ

Tin bài khác