Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ KHOA VĂN HÓA CƠ BẢN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Admin 16/04/2020
 Sáng ngày 15/4/2020 Chi bộ cơ sở Khoa Văn hóa cơ bản tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trung tá Vũ Văn Lịch đại biểu Phòng Chính trị theo dõi và hướng dẫn Đại hội .

 Quá trình tổ chức, điều hành Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và trang nghiêm. Đại hội đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ; kiểm điểm của Chi ủy Nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch thực hiện nghị quyết Chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX. Các ý kiến cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ mới.

 Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%); bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu một lần cả 05 đồng chí đều đạt hơn 60% số phiếu tín nhiệm trở lên, trong đó có 04 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần, đoàn kết, sáng tạo của Chi bộ Khoa Văn hóa cơ bản.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường biểu dương, khen ngợi tinh thần, ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực của cán bộ, đảng viên chi bộ Khoa Văn hóa cơ bản trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí chỉ rõ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của Khoa trong thời gian tới và căn dặn Chi bộ Khoa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nhạy bén, sáng tạo; đánh giá đúng tình hình, yêu cầu nhiêm vụ, xác định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Khoa vững mạnh toàn diện.

 Với kết quả đó, Đại hội Chi bộ cơ sở Khoa Văn hóa cơ bản đã thành công tốt đẹp; là cơ sở tiền đề, nhân tố quyết định đến sự lãnh đạo, chỉ đạo Khoa Văn hóa cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

dai hoi vhcb 1

dai hoi vhcb 2

Tin Vũ LịchẢnh Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác