Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Đại hội Chi bộ cơ sở Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thành công tốt đẹp

Admin 19/03/2020
Sáng ngày 18/03/2020 Chi bộ cơ sở Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; đồng chí Trung tá Trần Bình Đại, đại biểu Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị; các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội.

Chi bộ cơ sở Khoa Khoa học XH&NV được Thường vụ Đảng ủy Nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, định hướng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Nhà trường. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại hội, Chi bộ Khoa Khoa học XH&NV đã làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị; Kiểm điểm của Chi ủy chi bộ; Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội; Quy trình công tác nhân sự; trang trí, khánh tiết, bảng ảnh tuyên truyền về đại hội chu đáo, chặt chẽ, khoa học. Từ hơn một tháng qua, Chi bộ khoa đã tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung công việc; chủ động phối hợp với các quan chức năng, tập duyệt, chỉnh sửa từng chi tiết, từng khâu, từng bước, từng động tác của các bộ phận, các lực lượng tham gia đại hội. Quá trình tổ chức tiến hành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, trang nghiêm; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong chi bộ tham gia thảo luận, tranh luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, có tính xây dựng, chất lượng cao.

Tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến cơ bản nhất trí cao với bố cục, kết cấu trình bày của các văn kiện; nội dung các văn kiện đã thể hiện rõ tầm cao trí tuệ, đổi mới, quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và phân tích làm rõ nhiều vấn đề; thẳng thắn, dân chủ, đưa ra chính kiến, góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới, như: Chủ đề Đại hội; các khâu đột phá; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nghiên cứu khoa học... trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Nhà trường.

Trong quá trình thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ; Kiểm điểm của Chi ủy Nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch thực hiện nghị quyết chi bộ, nhiều ý kiến tham gia rất sôi nổi, phân tích, tranh luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời thảo luận, góp ý bổ sung, sửa đổi một số nội dung phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều ý kiến dân chủ, thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020; bổ sung, sửa đổi một số nội dung nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ cơ sở Khoa Khoa học XH&NV đã sáng suốt, dân chủ, khách quan bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, 100%; bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu một lần cả 04 đồng chí đều đạt hơn 60% số phiếu tín nhiệm trở lên, trong đó có 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành chi bộ, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ IX là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo Khoa hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường biểu dương, khen ngợi tinh thần, ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực của cán bộ, đảng viên chi bộ Khoa Khoa học XH&NV trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội. Đồng thời đồng chí đã chỉ rõ đặc điểm, bối cảnh tình hình chính trị - xã hội trong nước và quốc tế có tác động đến giáo dục khoa học xã hội nhân văn và báo chí; chỉ rõ tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, phức tạp trong lãnh đạo quán triệt, triển khai, tổ chức giáo dục, đào tạo của chi bộ trong thời gian tới. Đồng chí cũng căn dặn Chi bộ Khoa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nhạy bén, sáng tạo, xác định đúng những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chi bộ Khoa Khoa học XH&NV trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; Khoa vững mạnh toàn diện, trở thành điểm sáng trong Đảng bộ Nhà trường. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức điều hành đại hội và căn dặn các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Nhà trường cần rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tổ chức đại hội ở đảng bộ, chi bộ mình được tốt hơn.

Phát biểu rút kinh nghiệm với đại hội, đồng chí Đỗ Viết Lự, Phó Chủ nhiệm chính trị đã chỉ rõ những điểm mới, ưu điểm, hạn chế và những vấn đề cần khắc phục, sửa chữa trong quá trình tổ chức điều hành đại hội. Đó là những kinh nghiệm quý để các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Nhà trường tiếp thu, lĩnh hội, tổ chức đại hội ở cấp mình.

Với kết quả đó, Đại hội Chi bộ cơ sở Khoa Khoa học XH&NV đã thành công tốt đẹp, điều đó phản ánh uy tín, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức, sự đoàn kết thống nhất của chi bộ Khoa Khoa học XH&NV, đồng thời góp phần cổ vũ, động viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Nhà trường tiến hành đại hội thành công trong thời gian tới.

IMG 8568sz

IMG 8731sz

Tin: Đại tá, Th.S Hoàng Văn Chức

Ảnh: Thành Chương

Tin bài khác