Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Đại hội các hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thành công tốt đẹp

Admin 26/05/2016
Sau gần một tháng triển khai thực hiện (28/4 - 25/5/2016), 20/20 hội Phụ nữ cơ sở thuộc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Đại hội hoặc Hội nghị Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành công tốt đẹp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chị em phụ nữ Nhà trường, qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữThông qua Đại hội nhằm đánh giá toàn diện công tác hội phụ nữ và phong trào phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2021); tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ V; lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ sơ nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu dự Đại hội phụ nữ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ V.

VŨ LỊCH

Tin bài khác