Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

"Chiến thắng 30/4 là mốc son trong lịch sử dân tộc"

Admin 29/04/2010
Sáng nay trong lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định chiến thắng 30/4/1975 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế.

 Tham dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội sáng nay có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Khẳng định dân tộc Việt Nam đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đất nước và nhân dân Việt Nam mãi biết ơn đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba... và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Trong thời gian tới chuẩn bị diễn ra đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của cả nước là phải phát huy mạnh mẽ dân chủ, tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để tổng kết những bài học của gần 25 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ kỷ niệm, trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, đại diện cho các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Bí thư Đoàn trường ĐH Luật TP HCM Đặng Tất Dũng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam anh hùng; khẳng định tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

(Theo TTXVN) 

Tin bài khác