Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Bổ nhiệm cán bộ năm 2013

Admin 22/03/2013
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 2008. Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương tại văn bản số 109-BB/QU ngày 28 tháng 02 năm 2013. Ngày 28 tháng 02 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kí Quyết định số 53/QĐĐ - BQP về việc bổ nhiệm đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

 

Việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng, sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục chính trị vào công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của nhà trường trong những năm qua đồng thời khẳng định sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, năng lực của đồng chí Nguyễn Xuân Thủy. Ở cương vị mới, vinh dự nhưng đòi hỏi cao hơn tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người lãnh đạo chỉ huy, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của “ Bộ đội Cụ Hồ” trong phẩm chất chiến sĩ- nghệ sĩ, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ xây dựng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xứng đáng là địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn tin cậy của Quân đội và nhân dân.

HOÀI HÀ

Tin bài khác