Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa – Khóa 1

Admin 01/07/2023

Ngày 01/07/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiếp tục tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Khóa 1.

Tại Lễ bảo vệ, có 04 luận văn được trình bày và đánh giá, nhận xét, gồm: “Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 9” (Học viên: Nguyễn Đức); “Quản lý Đoàn Văn công Quân khu 7” (Học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy); “Quản lý Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng” (Học viên: Đỗ Quốc Bảo); “Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam” (Học viên: Nguyễn Xuân Phương).

Sau khi nghe các học viên báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn, các Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý thức nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu của mỗi học viên. Các Hội đồng đã nhận xét, đánh giá khách quan, chi tiết và cụ thể đối với từng luận văn, tập trung làm rõ các ưu điểm, như: cả 04 luận văn đều lựa chọn vấn đề có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn, phù hợp với mã số ngành Quản lý văn hóa; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố; kết cấu của luận văn hợp lý, cân đối, từng vấn đề đặt ra được lập luận chặt chẽ, logic; hình thức trình bày đúng quy định…  Các luận văn có ý nghĩa sâu sắc và giải quyết tốt các vấn đề có tính cấp thiết hiện nay về quản lý hoạt động biểu diễn cũng như các mặt công tác khác của một số Đoàn Văn công, Nhà hát ở trong và ngoài Quân đội. Bên cạnh những mặt ưu điểm, các Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của từng luận văn, đồng thời đưa ra hướng chỉnh sửa, bổ sung để các luận văn hoàn thiện đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

Sau một ngày làm việc, trên tinh thần khách quan, khoa học và chính xác, các Hội đồng đánh giá kết luận: 4/4 học viên bảo vệ luận văn ngày 01/7/2023, Khóa 1, chuyên ngành Quản lý văn hóa đã bảo vệ thành công luận văn, xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ luận văn :

Tin: Nguyễn Duy Thịnh

Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuấn Anh

Tin bài khác