Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa – Khóa 1

Admin 29/06/2023

Ngày 29/06/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức buổi thứ 2 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Khóa 1.

Tại buổi bảo vệ, có 04 luận văn được trình bày và đánh giá, nhận xét, gồm: “Quản lý hoạt động biểu diễn tại trung tâm nghệ thuật truyền thông Nghệ An” (Học viên Nguyễn Trung Đông); “Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Quân đội” (Học viên Trần Tiến Diễn); “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Dao Quần Trắng xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” (Học viên Lương Hùng Việt); “Xây dựng đời sống văn hóa cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội” (Học viên Lê Xuân Tùng).

Sau khi nghe các học viên báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn, các Hội đồng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu khoa học của mỗi học viên. Các Hội đồng đã nhận xét, đánh giá khách quan, chi tiết và cụ thể tới từng luận văn, tập trung làm rõ các ưu điểm, như: cả 04 luận văn đều lựa chọn vấn đề có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn, phù hợp với mã số ngành Quản lý văn hóa; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố; kết cấu của luận văn hợp lý, cân đối, từng vấn đề đặt ra được lập luận chặt chẽ, logic; hình thức trình bày đúng quy định… Một số luận văn có ý nghĩa sâu sắc và giải quyết tốt các vấn đề có tính cấp thiết hiện nay, như đánh giá toàn diện đời sống văn hóa cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, luận giải làm rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân của ưu điểm hạn chế đó, đồng thời đưa ra các giải pháp khá toàn diện, đồng bộ và khả thi, có giá trị tham khảo cho Nhà trường nói riêng và các học viện, nhà trường trong quân đội nói chung…(luận văn “Xây dựng đời sống văn hóa cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội”) ; luận văn mô tả khá đầy đủ về kho tàng di sản văn hóa phi vật thể cũng như đánh giá thực trạng bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của người Dao Quần Trắng trong đời sống văn hóa hiện nay, đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất cụ thể có tính khả thi nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa phi vật thể của người Dao Quần Trắng ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái…(Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Dao Quần Trắng xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)…

Cùng với đó, các Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của từng luận văn, đồng thời đưa ra những định hướng chỉnh sửa, bổ sung để các luận văn hoàn thiện đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

Sau một ngày làm việc, trên tinh thần khách quan, khoa học và chính xác, các Hội đồng đánh giá kết luận: 4/4 học viên bảo vệ luận văn ngày 29/6/2023, Khóa 1, chuyên ngành Quản lý văn hóa đã bảo vệ thành công luận văn, xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ.

Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa – Khóa 1 tiếp tục diễn ra vào ngày 01/07/2023 (Buổi sáng: Học viên Nguyễn Đức, học viên Nguyễn Thị Thu Thủy ; Buổi chiều: Học viên Đỗ Quốc Bảo, học viên Nguyễn Xuân Phương)./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận văn :

Tin và ảnh: Hoàng Loan

Tin bài khác