Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Báo cáo Chương trình nghệ thuật “Thắm thiết tình hữu nghị” và giao nhiệm vụ cho Đoàn đi biểu diễn tại Lào năm 2019

Admin 15/11/2019
Sáng 15/11/2019, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Báo cáo Chương trình nghệ thuật “Thắm thiết tình hữu nghị” và giao nhiệm vụ cho Đoàn đi biểu diễn tại Lào năm 2019. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng; Đại tá Trần Văn Kim, Chính ủy Nhà trường; Đại tá Nguyễn Quốc Lim, đại biểu Phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị cùng lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban trong Nhà trường và các nghệ sĩ tham gia báo cáo chương trình nghệ thuật.

Chương trình ngh thut “Thm thiết tình hu ngh” là mt hot động thiết thc hướng ti k nim 75 năm Ngày thành lp Quân đội nhân dân Vit Nam, 70 năm Ngày truyn thng quân tình nguyn và chuyên gia Vit Nam thc hin nhim v ti Lào. Ti bui Báo cáo, các ngh sĩ Trường Đại hc Văn hóa Ngh thut Quân đội đã trình bày 15 tiết mc vi các hình thc ca, múa, nhc. Các tiết mc tham gia biu din ti Lào mang đậm bn sc văn hóa truyn thng ca hai nước láng ging Vit Nam – Lào, th hin tình yêu quê hương, đất nước và con người. Chương trình ngh thut “Thm thiết tình hu nghđã phác ha rõ nét hình nh hai nước láng ging núi sông lin mt di, quan h gn kết anh em gia hai dân tc được hình thành và cng c, cùng b dy lch s dng nước và gi nước. Các tiết mc được dàn dng công phu, k lưỡng, đầu tư tt v ni dung và hình thc; nhiu sáng tác mi có ý nghĩa sâu sc, gn lin vi chủ đề chương trình ngh thut… Mt s tiết mc tiêu biu như Hát múa: Dòng sông nghĩa tình (Sáng tác: H Trng Tun; Biên đạo: Hà Mai; Biu din: Toàn đoàn; Solo: Hoàng Tun); Tam ca nam: Bac Kay Son trong trái tim tôi (Bài hát Lào, Sáng tác: Bua Ngân Sa Pu Vông; Biu din: Hoàng Tun, Tun Ngc, Tiến Dũng); Múa: Ký c sen và tôi (Âm nhc: Cao Xuân Dũng; Biên đạo: Hà Mai; Biu din: Hà Mai Văn Nguyên và tp n múa); Hòa tu dàn nhc: Bình minh tháp c (Sáng tác: Đức Trnh; Biu din: Dàn nhc); Tp ca n: Lăm Tơi Xa Ma Ki Lào Vit (Bài hát Lào, Sáng tác: Bunpasng Xi xê kaman; Biu din: Tp n); Hát múa: Bao la tình hu ngh Vit – Lào (Sáng tác: Bunpasng Xi xê kaman), Hà Ni – Viêng Chăn (Sáng tác: Bunpasng Xi xê kaman; Biên đạo: Hà Mai; Biu din: Toàn đoàn).

Phát biu tng kết bui báo cáo, Đại tá Nguyn Xuân Thy đã ghi nhn và đánh giá cao n lc tp luyn ca cán b, ngh sĩ, din viên Nhà trường khi tham gia Chương trình ngh thut “Thm thiết tình hu ngh”. Chương trình đảm bo v cht lượng, ni dung phong phú, hình thc đa dng, giàu tính ngh thut, gii thiu được hình nh đất nước, con người Vit Nam tươi đẹp, hin hòa; đồng thi th hin rõ tinh thn gn bó keo sơn, tình đoàn kết hu ngh gia hai nước láng ging Vit Nam – Lào. Đồng chí nhn mnh tm quan trng ca chương trình ngh thut biu din ti Lào ln này, đồng thời yêu cu các thành viên tham gia tiếp tc tp luyn, nâng cao cht lượng ngh thut; tiếp thu các ý kiến đóng góp t các chuyên gia để chnh sa, hoàn thin các tác phm, chun b tt mi mt, đảm bo chương trình ngh thut thành công tt đẹp./.

Mt s hình nh ti bui báo cáo:

lao copy

lao 1 copy

lao 2 copy

lao 3 copy

lao 4 copy

Tin: Hoàng Loan

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác