Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường

Admin 12/04/2023

Ngày 12/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường. Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Đảng ủy viên Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đại tá Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng và các đồng chí Đảng ủy viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng và chiến sĩ Nhà trường.

Tại Hội nghị, Đại tá Vũ Hồ Tùng đã giới thiệu Nghị quyết số 630-NQ/ĐU, ngày 15/3/2023 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới và Nghị quyết số 762-NQ/ĐU, ngày 03/3/2023 về xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Thượng tá Nguyễn Mai Kiên - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo phổ biến triển khai Kế hoạch số 822/KH-TĐH về thực hiện Nghị quyết số 630-NQ/ĐU, ngày 15/3/2023 của Đảng ủy Nhà trường về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Đại tá Vũ Hải Sông - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tham mưu - Hành chính phổ biến triển khai Kế hoạch số 722/KH-TĐH, ngày 06/3/2023 về tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường đã thành công tốt đẹp; các đồng chí báo cáo viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung; bám sát các nghị quyết, trình bày có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, công việc đến các cơ quan đơn vị. Các đồng chí tham gia học tập chấp hành nghiêm quy định và đã xác định tinh thần thái độ, trách nhiệm tốt.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Hệ Quản lý học viên, Đảng ủy Khoa Quân nhạc và các tổ chức quần chúng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các cấp ủy, chi bộ căn cứ vào các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường và nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng cấp mình và vận dụng, cụ thể hoá vào nghị quyết bằng kế hoạch chương trình hành động. Đồng thời, gắn việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường với việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và thực hiện Cuộc vận động ‘‘Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin: Vũ Lịch

Ảnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác